Метка: 12 гр.студенттери «Ыраазычылык кечеси » деген темада ачык куратордук саат өтүштү. Студенттер тарбиялап өстүргөн ата-энелерине

4.05.2023 К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинде куратор Айнура Семетеевна Токтосунованын уюштуруусу менен КИЯ-11, 12 гр.студенттери «Ыраазычылык кечеси » деген темада ачык…