ПЦК общих гуманитарных и педагогических дисциплин

Заведующая ПЦК общих гуманитарных и педагогических дисциплин
башчысы: Мусаева Айгүл Ардакбековна

Байланыш маалыматтары:
Каракол шаары, Ю.Абдрахманова көч. 130
ЫМУнун IV-окуу корпусу
Кабинет №215
Уюлдук тел. 0500141115
Элек.почта: aimusaeva.ardakbekovna@gmal.com

 Направления кафедры общегуманитарных и педагогических дисциплин:

Эта профессия является самой творческой и необходимой профессией, которая является фундаментом всех других профессий в мире, потому что специалист данного профиля играет важную роль в формировании личности каждого ученика. Именно поэтому каждый из нас никогда не забудет своего первого учителя начальных классов.
Всего один человек — педагог, воспитатель, психолог, музыкальный руководитель. Учитель начальных классов первым встретит ученика, только что переступившего школьный порог, и поможет ему присоединиться к своим новым сверстникам и адаптироваться к учебному процессу.
2. Первая работа учителя начальных классов начинается со знакомства с родителями ученика. Поэтому важно поддерживать с ними хорошие отношения с самого начала.

  • 050709 “Башталгыч класстарда окутуу”.

 «Башталгыч класстарда окутуу» адистигинин бүтүрүүчүлөрү шаардын жана айылдын мектептеринде башталгыч класстардын мугалими болуп иштей алышат. Алар жеке эле мектепте эмес, адамдар менен иштөөгө мүмкүн боло турган бардык чөйрөдө талап кылынган адистер.

Бул кесип — дүйнөдөгү бардык башка кесиптерге фундамент болуучу чыгармачыл жана эӊ керек кесип, себеби бул профилдеги адис ар бир окуучунун инсандыгынын калыптанышында маанилүү ролду ээлейт.  Ошондуктан ар бирибиз башталгыч класстагы биринчи мугалимибизди эч качан эсибизден чыгарбайбыз.

Бир эле адам — педагог, тарбиячы, психолог, музыкалык жетекчи. Башталгыч класстын мугалими мектеп босогосун алгач аттаган окуучуну биринчи тозуп алып,  жаӊы теӊтуштарына кошулуусуна жана окуу процессине ыӊгайлашуусуна жардам берет.

Башталгыч класстын мугалиминин биринчи иши окуучунун ата-энеси менен таанышуудан башталат. Ошондуктан алар менен башынан эле жакшы мамилени бекитип, ар дайым байланышта болуу зарыл. 

Башталгыч класстын мугалими бардык дисциплинадагы сабактарды өтөт, мындан сырткары көӊүл ачуу кечелерин, эс алууну уюштурат, мектепте өткөрүлгөн ар түрдүү кечелерге катышат, ийримдерди жетектейт жана кошумча сабактарды жүргүзөт.

Преподаватели кафедры


Ордобаева Альбина Турусбаевна окутуучу.

Керимбекова Мээрим Керимбековна окутуучу.

Резюме

Окутуучу Абдырай кызы Нурзада Орус тили курсу боюнча практикалык сабак учурунда

Окутуучу Тургонбаева Айзада Абдыкеримовна Эне тили жана аны окутуунун методикасы курсу боюнча КП-11, КП-13 тайпаларына лекция окуу учурунда

Окутуучу Ордобаева Альбина Турусбаевна Балдар адабияты көркөм окуу менен курсу боюнча лекция окуу учурунда.

Бүгүнкү аракет — эртеңки келечек демекчи ЫМУнун колледжинде «Кызматташтыкта келечекке карай» аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Тегерек столдун максаты Колледждин жана Каракол шаарынын мектептеринин байланышын бекемдөө болду. Жолугушууда иш берүүчүлөр менен окуу пландарынын ичиндеги айрым сабактардын өтүлүшү, аларга болгон өзгөрүүлөр жана кошумчалар талкууланды. Келечекте мыкты адистерди даярдоодо кандай компетенциялардын үстүндө иштөө керек жана башка ушу сыяктуу маселелер тууралуу ой бөлүшүп жолугушуу максатына жетти.