Метка: 12.05.2023 К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин окутуучулары А.С.Токтосунова жана Ч.У.Өмүрбекова КИЯ-11

12.05.2023 К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин окутуучулары А.С.Токтосунова жана Ч.У.Өмүрбекова КИЯ-11, 12 гр.студенттери менен биргеликте «Америкалык жана Британиялык акын-жазуучулардын поэзия кечесин»…