2022-жылдын 1- мартында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Колледжинде Ж. Малгараеванын жетекчилигинде БиЭ-21, БиЭ-22 тайпалары менен 2021-2022 окуу жылынын Тарбиялык иштеринин планына ылайык «Турмуш жана суйуу» деген темада ачык тарбиялык саат өттү.

Тарбиялык саатта студенттерге сүйүү, турмуш тууралуу слайддык презентациялар көрсөтүлүп, оозеки баарлашуу, сахналаштырылган сценка жана тема боюнча түшүндүрүү иштери болду.

Жалпысынан тарбиялык саат келечекте турмуш куруучу студенттерге пайдалуу болду.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *