3.05.2023.Жалпы билим берүү ПЦКнын окутуучусу Мамбетова Кымбат Кпов-01 группасы менен «Физика биздин турмушубузда»деген темада ачык сабагын өттү.Ачык сабакта техниканын,илимдин өнүгүшү, жаратылышка тийгизген физикалык күчтөр ж.б. көптөгөн өзгөчөлүгү бар экендигин студенттерге далилдеп бере алды.Сабак өз максатына жетти.Ишиңе ийгилик каалайм.21:31

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *