К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин “Башталгыч класстарда окутуу” адистигинин студенттерине Казакстандын Кызыл-Ордо шаарындагы «Болашак» университетинин «Башталгыч билим берүү жана өнөр» кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин магистри Есенова Роза Кадирбаевна, филология илимдеринин кандидаты, ага окутуучу Ескараева Айгүль Дүйсенгалиевна, ага окутуучу Рамазанова Гүлнара Таджиковналар келишип, конок лекция окушту. Студенттер үчүн бул лекция өздөрүнүн багыты боюнча абдан кызыктуу уланып, негизги маселелер талкууланды. Боордош казак элинин өкүлдөрүнө кызыктуу кеңири убакытты камтыган лекция үчүн ыраазычылык айтылды .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *