Рубрика: Новости

ЫМУнун Колледжинде окутуучу Ордобаева Альбина жетектеген «Мезгил жана Алыкул»аттуу поэзия кечеси болуп өттү.

ЫМУнун Колледжинде окутуучу Ордобаева Альбина жетектеген «Мезгил жана Алыкул»аттуу поэзия кечеси болуп өттү.Кечеде кыргыз элинин кайталангыс эң бир сонун көрүнүштөрүн,…

Завершились курсы повышения квалификации педагогов колледжа ИГУ им.К. Тыныстанова «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в аспекте новых технологий в обучении» в объеме 72 часов.

Завершились курсы повышения квалификации педагогов колледжа ИГУ им.К. Тыныстанова «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в аспекте новых технологий в обучении» в…

9 марта 2021 года преподаватели колледжа ИГУ специальности «Туризм» организовали круглый стол на тему «Взаимодействие колледжа с работодателями

9 марта 2021 года преподаватели колледжа ИГУ специальности «Туризм» организовали круглый стол на тему «Взаимодействие колледжа с работодателями. Опыт специалистов.…

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун колледжинин «Башталгыч класстарда окутуу» адистигинин бүтүрүүчү курстагы студенттерине Каракол шаарындагы №11 гимназия мектебинин мыкты окутуучуларынын бири Маденова Марина Турдубековна адабий окуу сабагы боюнча мастер класс өттү.

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун колледжинин «Башталгыч класстарда окутуу» адистигинин бүтүрүүчү курстагы студенттерине Каракол шаарындагы №11 гимназия мектебинин мыкты окутуучуларынын бири Маденова…

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин «Чет тилин окутуу» адистигинин биринчи курсунун студенттерине Каракол шаарындагы №11 гимназия мектебинин мыкты мугалимдеринин бири Д.И. Калдыбаева чет тили сабагы боюнча мастер класс өттү.

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин «Чет тилин окутуу» адистигинин биринчи курсунун студенттерине Каракол шаарындагы №11 гимназия мектебинин мыкты мугалимдеринин бири Д.И.…

Колледждин Жалпы гуманитардык жана педагогикалык дисциплиналар бөлүмүндө Педагогикалык практиканы жыйынтыктоонун алкагында “Практикант – келечектеги компетенттүү адис” деген аталыштагы сынак -конференциясы болуп өттү.

Колледждин Жалпы гуманитардык жана педагогикалык дисциплиналар бөлүмүндө Педагогикалык практиканы жыйынтыктоонун алкагында “Практикант – келечектеги компетенттүү адис” деген аталыштагы сынак -конференциясы…

К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинде Кыргыз Республикасынын Туусунун кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата “Кылымдарга желбирей бер, эркиндиктин желеги” деген темада жумалык өткөрүлдү.

К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинде Кыргыз Республикасынын Туусунун кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата “Кылымдарга желбирей бер, эркиндиктин желеги” деген темада…

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун колледждин окутуучусу Текебаева Г. М. КП-01 тайпасына математика сабагынан «Баштапкы функцияларды табуунун үч эрежеси» деген темада интерактивдуу ачык сабак өттү.

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун колледждин окутуучусу Текебаева Гулмира  Мирбековна  КП-01 тайпасына математика сабагынан «Баштапкы функцияларды табуунун үч эрежеси» деген темада интерактивдуу…

2022-жылдын 1- мартында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Колледжинде Ж. Малгараеванын жетекчилигинде БиЭ-21, БиЭ-22 тайпалары менен «Турмуш жана суйуу» деген темада ачык тарбиялык саат өттү.

2022-жылдын 1- мартында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Колледжинде Ж. Малгараеванын жетекчилигинде БиЭ-21, БиЭ-22 тайпалары менен 2021-2022 окуу жылынын Тарбиялык…

28.02.2022 сотрудники управления налоговой службы г. Каракол Мадатбекова Ф.К. и Жумаев Н.К. провели гостевую лекцию для студентов и преподавателей колледжа по специальности «Экономики и бухгалтерский учет», «Финансы» по отраслям.

28 февраля 2022 года для студентов и преподавателей колледжа по специальности «Экономики и бухгалтерский учет», «Финансы» по отраслям была проведена…