2023-жылдын 14-ноябрында ЫМУнун Колледжинин Жалпы гуманитардык жана педагогикалык дисциплиналар ПЦКсында «Педагогикалык практика — студенттердин кесиптик озун-озу аныктоо чойросу» деген темада иш беруучулор менен биргеликте педагогикалык практикага багыт беруу максатында тегерек стол болуп отту.
Тегерек столдо мугалимдин имиджи, педагогикалык этика, педагогикалык практикадагы устат-шакирт маселеси жана насаатчылык, практика учурунда жургузулуучу иш кагаздар тууралуу кенири маалыматтар берилип, кызыктуу талкуу болду.
Тегерек столдун жыйынтыгы менен иш беруучулор, методисттер, студенттер тарабынан педагогикалык практиканын мындан аркы журушуно бир нече сунуштар берилди.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *