2024-жылдын 13-14 майында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин жана Ханнс Зайдель Фондунун колдоосу менен «Кыргыз Республикасындагы ички жана тышкы миграция» темасында микротренинг уюштурулду.
Тренерлер К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун колледжинин социалдык-экономикалык дисциплиналар бөлүмүнүн окуутуучулары Арча Сарбанова, Асель Айдаралиева болушту.
Тренигдин максаты- миграция тармагында иштеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин потенциалын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү жана квалификациясын жогорулатуу ошондой эле кызыктар тараптардын ички жана тышкы миграцияга байланыштуу кыйынчылыктары жана мүмкүнчүлүктөрү, укуктары жана милдеттери тууралуу маалымдуулукту жогорулатуу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *