Билим сапатын жогорулатуунун жолдорун талкулоо үчүн тегерек стол уюштурулду.

Бүгүн 08.05.24-жылы К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин директору ф.и.к.доцент Г.И.Абыласыновнанын демилгеси менен Жалпы билим берүү дисциплиналар ПЦКнын башчысы Ж.Т.Мейлиеванын жана окутуучулары…